forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

taraf_tarafProf. Dr. Nevzat Tarhan'?n ba?kanl???n? yapt??? Adaleti Savunanlar Derne?i (ASDER), Taraf 'a, Türkiye'nin daha ya?anabilir olmas?na katk?lar?ndan dolay? dün Ankara'da düzenlenen törenle ödül verdi.

Ödül, Taraf'a, adalet ve hukukun üstünlü?ü ve ayr?mc?l???n giderilmesi yolunda gösterdi?i gayretler nedeniyle verildi. Ödülü Taraf ad?na gazetenin Ankara Temsilcisi Lale Kemal ald?. Kemal, konu?mas?nda, ödülü, referans? demokrasi olan herkese ithaf etti?ini söyledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri