forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

'ZAFER MUTLU ARACI OLDU' ?DD?ASI...

Aktif .

zafer_mutluSabah Gazetesi yazar? Sevilay Yükselir, TDH Hareketinin öncüsü Mustafa Sar?gül'ün, Kemal K?l?çdaro?lu'nun CHP'ye genel ba?kan? olmas? halinde ona destek verece?ini ve TDH'yi feshedece?i iddias?n? gündeme getirdi. Yükselir, Sar?gül'ün mesaj?n? Zafer Mutlu'nun K?l?çdaro?lu'na iletmek için arac? oldu?unu yazd?...
Sevilay Yükselir, bugünkü kö?e yaz?s?nda konuyu ?öyle gündeme getirdi...

"... Evvelki gün adayl???n? aç?klayan K?l?çdaro?lu'na, ak?am saatlerinde Sar?gül taraf?ndan bir mesaj iletilmi? bir iddiaya göre. Denilmi? ki; 'E?er Kemal Bey kurultaydan Genel Ba?kan olarak ç?karsa, ben bütün varl???mla kendisinin yan?nday?m. Partinin kurulu?unu durdurup, TDH'ya gönül veren tüm ekibimle CHP'ye kat?lmaya haz?r?m!' ...

"Haa bu arada belirtmem gerekir ki, bu mesaj? da öyle s?radan biri filan iletmemi? K?l?çdaro?lu'na.
Medyadan önemli bir isim devreye girmi?.
Ben tan?k olanlar?n yalanc?s?y?m ama duydu?uma göre Sar?gül'ün bu mesaj?n?, K?l?çdaro?lu'na, Vatan gazetesinin sahibi Zafer Mutlu iletmi?."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri