forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

oktay_eksi272Cüneyt Özdemir'in haz?rlay?p sundu?u 5N 1K'ya konuk olan Taraf muhabiri Melih Alt?nok'un iddialar? canl? yay?nda ortal??? kar??t?rd?. Alt?nok, CHP kongresinde baz? gazetecilerin masalara ç?k?p alk?? tutarak partizan bir tav?r ald?klar?n? iddia etti. Taraf muhabirinin iddialar? üzerine programa telefonla kat?lan Oktay Ek?i ve Tufan Türenç canl? yay?nda adeta ç?ld?rd?lar.

Taraf muhabiri Hürriyet yazarlar? Oktay Ek?i ve Tufan Türenç'in ismini vererek kurultayda aç?ktan taraf olduklar? ve K?l?çdaro?lu'nun salona giri?ini alk??larla kar??lad?klar?n? söyledi. Olaya ba?ka gazetecilerin de tan?k oldu?unu söyleyen Alt?nok, Elif Çak?r ve Mehmet Baransu'nun da kendisi gibi 'alk?? skandal?'na ?ahit olduklar?n? iddia etti.

Taraf muhabirinin iddialar? üzerine programa telefonla kat?lan Oktay Ek?i ve Tufan Türenç canl? yay?nda adeta ç?ld?rd?lar. ?ki Hürriyet yazar? da Taraf'a ve muhabirine sert tepki gösterirken Ek?i iddialar? red etti. Türenç ise 'hat?rlam?yorum, fark?nda olmadan alk??lam?? olabilirim, ama bu kimseyi ilgilendirmez al?k?lam??sam da alk??lam???md?r kime ne? Neden bunlar? konu?uyorsunuz ki?' diyerek hayli ilginç bir tepki verdi.

Hürriyet yazarlar?n?n Taraf ve Melih Alt?nok için söyledikleri de yenilir yutulur gibi de?ildi. Oktay Ek?i'nin Taraf muhabirini yalanc?l?kla suçlamas?yla iyice gerilen tart??mada Melih Alt?nok iddialar?nda ?srar etti. Ek?i için 'Medyan?n Önder Sav'?' diyen Alt?nok as?l yalanc?n?n kar?? taraf oldu?unu söyledi. (Gazeteciler.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri