forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?SRA?L'?N GAZZE YARDIM GEM?LER?NE SALDIRISI; SENARYO DE???T?RTT?

Aktif .

kurtlar_vadisiBirkaç ay önce çekilece?i aç?klanan Kurtlar Vadisi Filistin filminin senaryosu de?i?ti. ?srail’in Mavi Marmara gemisine sald?r?s? sonras? ?ekillenen yeni senaryoda, Polat Alemdar ve adamlar? gemide öldürülen 9 Türk’ün intikam?n? alacak
TÜRK?YE ile ?srail aras?nda diplomatik krizin ya?anmas?na neden olan Kurtlar Vadisi Pusu’nun ard?ndan, bu kez de Mavi Marmara gemisine düzenlenen sald?r? sinema perdesine ta??n?yor. Yap?mc? ?irket Pana Film, “Kurtlar Vadisi Filistin” adl? filmin senaryosunu de?i?tirme karar? ald?.

SENARYO DE???T?R?L?YOR

?srail’in Gazze’ye yard?m götüren Mavi Marmara’ya düzenledi?i sald?r?, sinema perdesine aktar?l?yor. Filistin’de ya?anan insanl?k dram?n?n anlat?ld??? “Kurtlar Vadisi Filistin” adl? filmin senaryosu bitti?i halde, son geli?meler üzerine Pana Film, senaryoyu de?i?tirme karar? ald?. Senaristler, gemiye yap?lan sald?r? ve 9 Türk’ün öldürülmesini senaryoya ekleyecek.

KR?ZE NEDEN OLMU?TU

Çekimlerine yaz aylar?nda ba?lanmas? beklenen film Filistin’e gidilemedi?i için Suriye’de çekilecekti. Ancak güvenlik nedeniyle Suriye’den de vazgeçildi. Hatay ve Urfa’da çekilecek filmin 5 Kas?m’da vizyona girmesi bekleniyor. (Haberturk.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri