forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TVBU'NUN ABONE SAYISI 300 B?NE ULA?TI; IP TV DE YAKINDA H?ZMETE G?R?YOR

Aktif .

ET?KETLER:TVBUlIP TV

tv_buTTNET'in Tivibu hizmeti, kullan?c?lardan büyük ilgi görüyor.. Türkiye'de televizyon ve sinema izleme deneyimini yeniden tan?mlayan Tivibu'nun abone say?s? 300 bine ula??rken, TTNet bu ilgiden sonra IP TV altyap?s?yla ilgili çal??malar?n? h?zland?rd?... 


Yaz döneminde televizyon izleme al??kanl??? azald??? halde, Tivibu'nun abone say?s? 300 bine ula?t?. Sadece dört ay içerisinde 300 bin aboneye ula?an Tivibu ile kullan?c?lar, internet üzerinden televizyon ve sinema izleme deneyimi ya??yor.

Zengin içeriklere, istenilen zamanda ve mekânda ula??labiliyor

Dizi, film, spor, belgesel, müzik gibi pek çok farkl? içerik sunan Tivibu, kullan?c?lara tüm dünyan?n yak?ndan takip etti?i gündeme dair en önemli programlar? klasik yay?n ak???na ba?l? kalmadan izleme olana?? sa?l?yor. Tekrar ?zle, Geri Al ?zle, Durdur ?zle, Seç ?zle, Kirala ?zle özellikleri sayesinde Tivibu aboneleri, sevdikleri dizileri ve televizyon programlar?n?, sunulan geni? film ar?ivinden seçecekleri filmleri ajandalar?n? de?i?tirmelerine gerek duymadan istedikleri zamanda izleyebiliyor.

Canl? yay?n? 15 dk. geri alarak ya?ayabilen ve at?lan golleri, ilginç pozisyonlar? dilediklerince izleyebilen kullan?c?lar, Tivibu'nun FilmClub kanallar?yla da Hollywood aksiyonlar?ndan dünya sinemas? örneklerine kadar pek çok farkl? türde sinema içeri?ine kolayca eri?ebiliyor.

IP TV ÖNÜMÜZDE YIL H?ZMETE G?R?YOR

IP TV konusunda da çal??an TTNet bu hizmeti de 2011 y?l?nda hizmete sokuyor. ?u anda yasal altyap? çal??malar? devam eden IP TV'nin test yay?nlar? ise devam ediyor. Her geçen gün yeni kanallar?n sisteme dahil oldu?u IP TV Platformu'nda HD yay?nlar daha ucuz maliyetle rahatl?kla izlenebiliyor...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri