forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

taraf_tarafTaraf gazetesinin bugün sürman?etine ta??d??? Baykal'?n kurultay ça?r?s? haberine Deniz Baykal'dan yalanlama geldi. Baykal ile görü?en Taraf yazar? Rasim Ozan Kütahyal?'n?n yaz?s?n? sürman?ete çeken gazete yönetimi haberin spotunda ?u ifadeleri kulland?...

"Deniz Baykal, CHP'nin referandum yenilgisine bahane aramamas? gerekti?ini söyledi: Hemen kurultay toplanmal?. Ben aday de?ilim"

Ancak CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, hurriyet.com.tr'ye yapt??? aç?klamada böyle bir de?erlendirmesinin olmad???n? belirtti.

Baykal aç?klamas?nda ?unlar? söyledi:

''Bu haber, gazetenin yorum haberidir. Kendi yorumudur. Benim aç?klamam de?ildir. Benim dü?üncelerimi de?erlendiren bir yorum haber yapm??lar.

E?er bir aç?klama yapacaksam, zaten canl? yay?na ç?kar bu aç?klamay? yapar?m. Gazetede ç?kan, benim ifade etti?im bir konu, benim resmi aç?klamam de?ildir.''

Rasim Ozan Kütahyal?'n?n kö?esinde ise Deniz Baykal'?n a?z?ndan ?u ifadelere yer verilmi?...

"Ben de bunun üstüne Baykal'a "Bu nas?l olacak, bunun için ne yapmak gerekir, yeni bir kurultaya gidilmesi gerekti?i kanaatinde misiniz Deniz Bey," diye sordum...

"Yeni bir yol haritas? ve tazelenme için yeni bir kurultaya gidilmesinin yararl? olaca?? kanaatindeyim. Dokuz ay sonra seçim var. Parti, kararla?t?rd??? yeni tüzü?üyle 2011 seçimlerine gitmelidir. Parti Meclisi ve te?kilatlar? kendini d??lanm?? hisseden CHP'lileri de kapsayacak ?ekilde yeniden yap?land?r?l?rsa parti güç kazan?r, oylar?n? artt?r?r."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri