forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_ozkok_30Hürriyet gazetesi yazar? Ertu?rul Özkök, Ru?en Çak?r’?n sundu?u "Yaz? ??leri" program?na konuk oldu. Özkök, Bekir Co?kun’un i?ine son verilmesine ?a??rd???n? söyledi.  Özkök, “Umar?m bir gazeteci, ‘Siz mi bask? yapt?n?z?' diye Ba?bakan’a sorar” dedi. Hat?rlanaca?? gibi Emin Çöla?an Hürriyet'ten göndelince Özkök'e sert ele?tiriler yöneltilmi? ve bask? sonucunda yaz?lar?na son verildi?i iddia edilmi?ti...

Özkök de Emin Çöla?an'?n patronun iste?iyle gönderildi?ini savunmu?tu...


Ertu?rul Özkök, ?imdi kendisine yap?lan kampanyan?n bir benzerini Fatih Altayl?'ya yap?yor...


Özkök programda ?unlar? söyledi:


"Bekir Co?kun biraz ?a??rm?? vaziyette, tahmin ediyorum beklemiyordu böyle bir ?eyi. Ben çok üzüldüm, çok okunan ve sempatik bir yazar. Bekir olmadan Türk bas?n? çok önemli bir rengini kaybetmi? olur. Özal'la sohbet ediyorduk, uzun y?llar önce. Özal dedi ki, 'Bas?nda benim 4 dü?man?m var.' Bekir Co?kun'u saymam??t? Özal. Ve Özal, Bekir'e k?zmad???n?, komik buldu?unu söylemi?ti.


Bekir, insani yanlar? çok güçlü bir yazard?r. En çok ?una ?a??rd?m, 'Patron ve genel yay?n yönetmenim de kalmam? istiyordu' dedi Bekir. Ba?bakan haftaya cumartesi medya grup ba?kanlar?n? ve genel yay?n yönetmenleriyle bulu?uyor, umar?m orada biri sorar, 'Bekir Co?kun için siz mi bask? yapt?n?z?' diye."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri