forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

YAVUZ BAYDAR 24'TE PROGRAM YAPACAK...

Aktif .

yavuz_baydar_280Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar 24 TV'de 'Aç?k Görü?' ad?yla program yapacak. Baydar daha önce de SamamyoluHaber TV'de Rota ad?yla program sunuyordu...

Baydar,  Çar?amba günleri ekrana gelecek Aç?k Görü?’te, gazeteci, akademisyen, sanatç? ve siyasetçi konuklar?yla geli?melerin perde arkas?n? ve ak?llara tak?lan ortak sorular?n cevaplar?n? arayacak.

YAVUZ BAYDAR HAKKINDA

?stanbul do?umlu olan Yavuz Baydar, yüksekö?renimini ?sveç’in ba?kenti Stockholm’de tamamlad?. Pek çok ülkede uygulanan "haber ombudsmanl???"n? 1999 y?l?nda Türkiye'de uygulamaya koyan Baydar, 2001 y?l?nda Dünya Ombudsmanlar Örgütü (ONO)'nde ba?kan yard?mc?l??? ve 2002 y?l?nda ba?kanl?k yapt?. Çe?itli televizyonlarda haber müdürü, sunucu, yap?mc? ve birçok gazetede kö?e yazarl???, okur temsilcili?i görevlerinde bulundu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri