forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

taraf_tarafGenel Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yay?n Yönetmen Yard?mc?s? Yasemin Çongar yazar, muhabir ve eski çal??anlar?n?n bulundu?u 18 ki?i hakk?nda aç?lan toplam 44 davan?n yarg?lanmas?na Kad?köy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Taraf yazar ve muhabirleri önceki gün haklar?nda aç?lan davalar nedeniyle günlerinin ço?unu adliyede geçirdi...

NEYLE SUÇLANIYOR


Aralar?nda eski muhabirlerin de bulundu?u 18 Taraf çal??an? hakk?ndaki suçlamalar ?öyle:

Ahmet Altan: Gizlili?in ihlali, Hakaret, Sesli, Yaz?l? ve görüntü bir iletiyle hakaret,

Yasemin Çongar: Gizlili?in ihlali

Adnan Demir: Adli yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs, özel hayata ili?kin görüntü ve sesleri if?a etmek, gizlili?i ihlal, suçu ve suçluyu övmek, düzeltmenin yay?mlanmamas?, Atatürk’ün hat?ras?na alenen hakaret

Ne?e Düzel: Suç ve suçluyu övmek

Markar Eseyan: Gizlili?in ihlali

Y?ld?ray O?ur: Atatürk’ün hat?ras?na alanen hakaret.

?ahin Bayar: Gizlili?in ihlali.

Tuncer Köseo?lu: Gizlili?in ihlali, yarg?y? etkileme.

Melih Alt?nok: Gizlili?in ihlali

Mehmet Baransu: Gizlili?in ihlal

Rasim Ozan Kütahyal?: Hakaret.

Emre Uslu: Adli yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs

Bahar K?l?çgedik: Gizlili?in ihlali, adli yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs, hakaret sesli yaz?l? veya görüntülü bir iletiyle hakaret

Burhan Ekinci: Gizlili?in ihlali

Fikret Karagöz: Gizlili?in ihlali

Adnan Keskin: Hakaret, sesli, yaz?l? veya görüntülü bir iletiyle hakaret.

Nevzat Çiçek: Hakaret, sesli yaz?l? veya görüntülü bir iletiyle hakaret

Bünyamin Demirkan: Gizlili?in ihlali,

Sibel Hürta?: Adli yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs, gizlili?in ihlali ve yarg?y? etkileme.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri