forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Bekir Co?kun
bekir_coskun_300Habertürk Gazetesi ile yollar? ayr?lan Bekir Co?kun "Kö?e yazarl???n? b?rakaca??n?" aç?klad?. Co?kun, Gazeteport’a yapt??? aç?klamada, ‘’Önümde dört alternatif var. Üç medya kurulu?undan teklif ald?m. Dördüncü alternatif de kö?e yazarl???na nokta koymak. Benim için dördüncü alternatif daha a??r bas?yor’’ dedi.

Haberin ayr?nt?lar? ?öyle:


Habertürk’ten ayr?lma sürecinde, Hürriyet’te ya?ad??? son dönem gibi, zor günler geçirdi?ini vurgulayan Co?kun, 15-20 gün dinlendikten sonra karar verece?ini belirterek ?unlar? söyledi:

‘’Bugünkü ortamda kö?e yazarl??? giderek daha da zorla??yor. Bu a??r yükü ta??makta ben de zorlan?yorum. Önümde dört olas?l?k var. Habertürk sonras?, üç ayr? medya kurulu?undan çal??ma teklifi ald?m. ?imdilik dü?ünüyorum. Ama benim için dördüncü bir alternatif daha var. O da kö?e yazarl???n? b?rakmak. Bu alternatif daha a??r bas?yor. ‘’

‘’DUVARA YAZARIM, K?TAP YAZARIM’’

Bekir Co?kun, kö?e yazarl???n? b?rakt??? taktirde yazmaktan vazgeçmeyece?ini ve kafas?nda bir kitap projesi oldu?unu da aç?klad?. Co?kun ‘’ Kitap yazmay? dü?ünüyorum. Kitab?m? yazarken bo? duvar bulursam oraya da yazar?m. Yazmaktan kopamam ama, kö?e yazarl???na art?k son vermek, benim için ciddi bir dü?ünce’’ dedi.

Bugüne kadar çal??t??? kurumlardan kendi iste?i ile ayr?lmad???n? da vurgulayan Co?kun, ‘’ Gururum incinirse, ayr?lmam gerekti?ini hissettim ve ona göre davrand?m. Habertürk’te ise bu f?rsat?m olmad?. Endi?e, bask?, korkuya kar?? dik durmak, okuyucuya kar?? sorumluluk ve yalan söylememek gibi ilkelerimden taviz vermedim. Bundan sonra da vermem’’ diye konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri