forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

hanefi_avci_halic''Devrimci Karargah Örgütü'' soru?turmas? kapsam?nda hakk?nda yakalama karar? ç?kar?lan 'Haliç'te Ya?ayan Simonlar" kitab?yla tart???lan Emniyet Müdürü Hanefi Avc?'n?n Ankara'da gözalt?na al?nd??? bildirildi.

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan ''Devrimci Karargah Örgütü'' soru?turmas? kapsam?nda hakk?nda yakalama karar? ç?kart?lan Hanefi Avc?, ?stanbul Terörle Mücadele ?ube Müdürlü?ü ekipleri taraf?ndan Ankara'da gözalt?na al?nd?.

?stanbul'a götürüldü?ü bildirilen Hanefi Avc?'n?n savc? taraf?ndan ifadesinin al?naca?? bildirildi.

ESK??EH?R'DEK? EV?NDE ARAMA

Bu arada, Hanefi Avc?'n?n Eski?ehir'de bulunan evinde de arama yap?ld??? ö?renildi.

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n geçen hafta ifadeye ça??rd??? Avc?, izinde oldu?u gerekçesiyle savc?l??a gitmemi?ti. Bunun üzerine savc?l???n, ''yakalama karar?'' ç?kartt??? bildirildi.

Eski Eski?ehir Emniyet Müdürü Hanefi Avc? hakk?nda yakalama karar? ç?kar?ld?. Avc?, polis nezaretinde Ankara'dan ?stanbul'a götürülüyor. Avc?'n?n Eski?ehir'deki evinde de arama yap?ld??? ö?renildi.

Gözalt?n?n Devrimci Karargah Örgütü ile ilgili oldu?u iddia ediliyor.

AVCI: ONURUMU Ç??NETMEM

Öte yandan gözalt?na al?nmas?na ili?kin aç?klama yapan Hanefi Avc?, "Hiç kimseye onurumu çi?netmem. Benim Devrimci Karagah Davas?yla hiçbir alakam yoktur. Yasal davrand???na inanmad???m makam?n sorular?na cevap vermem. Niçin gözalt?na al?nd???m? bilmiyorum" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri