forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_ozkok_300Hürriyet Gazetesi yazar? Ertu?rul Özkök,  Hanefi Avc?'dan ç?kan ses kay?tlar?yla ilgili savc?ya ifade verdi. 28 ?ubat döneminde dinlendi?ini aç?klayan Özkök, ses kay?tlar?yla ilgili ?ikayetçi oldu?unu söyledi.

"Ben yasad??? telefon dinlemelerine her zaman kar?? olmu? biriyimdir" diyen Özkök, ses kay?tlar?yla ilgili olarak ?ikayetçi oldu?unu söyledi.

Özkök, "?nsanlar bazen sinirlendikleri anda bile çok kolay 'seni öldürürüm' diyebilirler. Dile?im ?udur ki dü?man?m ba??na bile gelmesin. Kimse kendi ses kayd?n? dinlemek zorunda kalmas?n. Seneler sonra insan?n kendi ses kayd?n? dinlemesi çok kötü bir ?ey" dedi.

Özkök, "Yabanc? arkada?lar?m bile art?k benim konu?mak istemiyorlar. Senin telefonlar?n dinleniyor' diyorlar" ?eklinde konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri