forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BAZI PROGRAMCILARIN K?MYASI BOZULDU!

Aktif .

rusencakirAy?enur Arslan'?n CNN Türk'te konu?u Do?u Ergil'le olan tart??mas?n?n, bir benzeri de NTV'de ya?and?. Bas?n Odas?'nda, Hanefi Avc? nedeniyle program?n sunucusu Ru?en Çak?r'la Sabah gazetesi yazar? Nazl? Il?cak tart??t?...
Çak?r, Hanefi Avc?'n?n kitab?nda öne sürdü?ü iddialar?n yarg? taraf?ndan ciddiyetle ara?t?r?lmad???n? söyleyince Nazl? Il?cak'tan itiraz geldi. Il?cak, iddialar?n içerik olarak çok zay?f kald???n?, belli bir soru?turmaya da konu edildi?ini söyledi. Kar??l?kl? at??malarla süren tart??mada taraflar birbirlerini ikna edemeyince ç?kmaza giren polemikte reklam aras?na gidildi.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri