forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ETHEM SANCAK STAR VE 24'TEK? H?SSELER?N? DEVRETT?...

Aktif .

star24Haber kanal? 24 ile Star Gazetesi’nin büyük hissedar? olan Ethem Sancak'?n hisselerinin tamam?n? eski milletvekili ve i?adam? Tevhit Karakaya’ya devretti?i belirtildi. Henüz resmi aç?klaman?n yap?lmad??? sat?? i?leminin sürdü?ü belirtildi...


Star Grubu bünyesinde Star Gazetesi, 24 TV ve Karamel TV yay?n yap?yor...

Grubun di?er orta?? ise Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince...

Bu devir i?leminden sonra Ethem Sancak medya sektöründen tamam?yla çekilmi? oldu.

TEVH?T KARAKAYA K?MD?R?

1955 Y?l?nda Erzincan'da do?an Karakaya, ?lahiyat Fakültesini bitirdi.. Daha sonra i? hayat?na at?lan Karakaya serbest ticaret yapt?.. 1995 Y?l?nda kapat?lan Refah Partisi'nden milletvekili seçilerek meclise giren Karakaya, 1999 y?l?nda Fazilet Partisi'nden bir kez daha parlamentoya girdi..  AK Parti'nin kurulu? a?amas?nda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve ?imdiki Cumhurba?kan?  Gül ile birlikte aktif rol ald?.. 2002'de bu partiden üçüncü kez Erzincan milletvekili olan Karakaya 2007 Genel seçimlerinde aday gösterilmedi..  Karakaya daha sonra AK Parti MYK üyeli?ine seçildi..

Karakaya, yakla??k bir hafta önce k?z? Hatice Karakaya’y? evlendirmi?, nikaha devletin zirvesi kat?l?rken ?ahitlikleri Cumhurba?kan? Gül ve Ba?bakan Erdo?an yapm??t?..

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri