forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kadir_celikEski Eski?ehir Emniyet Müdürü Hanefi Avc?'n?n ofisinde bulundu?u öne sürülen kasetlerdeki ses kay?tlar?yla ilgili savc?ya ifade veren gazeteci Kadir Çelik, ?ikayetçi oldu?unu söyledi.

Yakla??k yar?m saat adliyede kalan Çelik, ç?k??ta bas?n mensuplar?n?n sorular? üzerine, "1997 y?l?nda arac?m evimin önünde kur?unlanm??t?. Bununla ilgili olarak Bedrettin Dalan beni aray?p 'geçmi? olsun' demi?ti. Bu konu?ma dinlenmi?, onun kayd?n? dinledim. Her Türk vatanda??n?n yapmas? gerekti?i gibi ?ikayetçi oldum." dedi...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri