forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

cuneyt_ozdemirGazeteci Cüneyt Özdemir de Hanefi Avc?'n?n bürosundan ç?kan ses kay?tlar?yla ilgili olarak ifade verdi. 1996 y?l?nda Mehmet Ali Birand ile yapt??? bir konu?man?n kaydedildi?ini ifade eden Özdemir, "32. Gün'ü haz?rlarken yapt???m?z görü?melerden biri. Görü?menin içeri?inde bir ?ey yok. ?ikayetçi olup olmayaca??m soruldu. ?ikayetçi olaca??m? söyledim." dedi.

Avc?'n?n kendisini dinlemeyece?ini söyleyen Özdemir, "Bu bantlar?n Hanefi Avc?'n?n ofisinde ç?kt??? iddia ediliyor. Ben beni dinleyen ki?inin Hanefi Avc? olmad???n? dü?ünüyorum. B?rak?n Türkiye'yi dünyada beni dinleyecek son insan Hanefi Avc?'d?r. Burada san?r?m Avc? ma?dur durumdaysa ?u anda baz? iddialar var, bir di?er ma?dur da telefonlar? dinlenen biz gazeteciler. O yüzden bizim gazetecilik mesle?i ile ilgili yapt???m?z konu?malar? kim dinlediyse, kay?t alt?na al?nd?ysa, bunca y?l saklad?ysa onlar?n bulunmas? hepimiz için önemlidir diye dü?ünüyorum." ?eklinde konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri