forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Video payla??m sitesi Youtube'un özgürlü?ü yaln?zca 3 gün sürdü.  Ankara 11.  Sulh Ceza Mahkemesi, Deniz Baykal'a ait oldu?u iddia edilen görüntülerin yer  ald??? video payla??m sitesi ''Youtube''a eri?imin engellenmesi karar? ald?.


Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???'n?n (T?B) ''Youtube''dan söz konusu  görüntülerin kald?r?lmas?n? isteyece?i, aksi halde siteye eri?imi engelleyece?i  kaydedildi.

Baykal'?n avukatlar?, müvekkillerine ait oldu?u iddia edilen görüntülerin ''Youtube''da yay?nlanmas? üzerine, bu görüntülere eri?imin engellenmesi istemiyle Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???na ba?vurdu.

Bu ?ikayet üzerine harekete geçen Bili?im Suçlar? Soru?turma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savc?s? Bülent Yücetürk, Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi'ne  ba?vurarak, söz konusu görüntülere eri?imin engellenmesini talep etti.
Mahkeme, Savc? Yücetürk'ün talebi do?rultusunda, ''Youtube''a eri?imin engellenmesi karar? ald?.

Karar, gere?inin yap?lmas? için dün Telekomünikasyon ?leti?im  Ba?kanl???'na (T?B) gönderildi. T?B'in, ''Youtube''a yaz? yazarak, söz konusu  görüntülerin kald?r?lmas?n? talep edece?i, aksi halde bu internet sitesine  eri?imi engelleyece?i kaydedildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri