forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

TRT'nin ard?ndan Anadolu Ajans? Genel Müdürlü?ü,Samanyolu Yay?n Grubu,Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber de Bas?n Konseyi üye?inden çekildiklerini aç?klad?.


Anadolu Ajans? (AA) Yönetim Kurulu ve Bas?n Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Sait Yüce, Bas?n Konseyi Yüksek Kurulu'nun Oktay Ek?i'ye güvenoyu olarak yans?t?lan karar?na, kararla ilgili olarak yap?lan aç?klamada kullan?lan üsluba kat?lmad???n? belirterek, ''Bir süredir Anadolu Ajans?'n? temsilen yürüttü?üm Bas?n Konseyi Yüksek Kurul üyeli?inden istifa ediyorum'' dedi.

Yüce, Bas?n Konseyi Yüksek Kurulu Ba?kanl???na gönderdi?i istifa dilekçesinde, ''Bas?n Konseyi Yüksek Kurulu 3 Kas?m 2010'da yapt??? toplant?da durumu de?erlendirmi?tir. Toplant?da oy çoklu?uyla al?nan ve Say?n Ek?i'ye güvenoyu olarak yans?t?lan karara, kararla ilgili olarak yap?lan aç?klamada kullan?lan üsluba kat?lmad???m? ifade etmek istiyorum. Bir süredir Anadolu Ajans?'n? temsilen yürüttü?üm Bas?n Konseyi Yüksek Kurulu üyeli?inden istifa ediyorum'' dedi.

Yüce, dilekçede, ''Bas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i'nin Hürriyet Gazetesinden ayr?lmas?na sebep olan 28 Ekim 2010 tarihli nüshas?nda yer alan ba?yaz?s?nda kulland??? ifadelerin hiçbir ?ekilde ho?görülmesi mümkün de?ildir. Nitekim Say?n Ek?i de ifadelerinin a??rl???n? kabul etmi? ve gazetedeki görevinden ayr?lm??t?r'' görü?ünü bildirdi.

Anadolu Ajans? Yönetim Kurulu Üyesi Yüce, ?öyle devam etti:

''Bas?n Konseyi Yüksek Kurulu 3 Kas?m 2010 günü yapt??? toplant?da durumu de?erlendirmi?tir. Toplant?da oy çoklu?uyla al?nan ve Say?n Ek?i'ye güvenoyu olarak yans?t?lan karara, kararla ilgili olarak yap?lan aç?klamada kullan?lan üsluba kat?lmad???m? ifade etmek istiyorum. Bir süredir Anadolu Ajans?'n? temsilen yürüttü?üm Bas?n Konseyi Yüksek Kurul üyeli?inden istifa ediyorum. Bas?n Konseyinin tüm bas?n? kucaklayan ve tüm toplum katmanlar?n?n nezdinde kabul gören bir yap?ya kavu?mas? en büyük arzumdur.''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri