forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

halk_tvCHP'nin kanal? Halk TV'nin Hürriyet yazar? ve Odatv.com'un yay?nc?s? Soner Yalç?n'a sat?laca?? belirtiliyor. Bugün gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan, 'Eli kula??nda' dedi?i operasyonla ilgili ?unlar? yazm??:  

...

CHP, 2005'ten bu yana yay?nda olan resmi yay?n organ? Halk TV'yi sat?yor.

Oda TV'yi yapan Soner Yalç?n, CHP'nin resmi kanal?n? sat?n alarak internetten sonra TV'de de boy göstermeyi planl?yor. Ekibinde Hakan Aygün de var.

Henüz kesin imzalar at?lmad? ama anla?ma yak?n.

Gürsel Tekin'in de 'olur' verdi?i konu?uluyor. Operasyonun mali boyutu ise s?r.

Taraflar el s?k???rsa önümüzdeki günlerde CHP'nin Halk TV'si, Soner Yalç?n'?n Oda TV'sine dönü?ecek.

Tabi söz konusu olan Oda TV olunca hadiseye s?radan bir el de?i?tirme olarak bakmamak laz?m.

Çünkü 'yeni nesil muhalefet yapaca??m' diye ortaya ç?kan Yalç?n ve ekibi geride kalan sürede bamba?ka bir tablo çizdi.

Yay?nlad?klar? haberlerin ço?unlu?u AK Parti  ve Ergenekon davas? aleyhtarl??? üzerine kurulu. Yani s?radan bir haber sitesi format?ndan çok uzak.

Yay?nlar?n içeri?i, bilgi belge aç?s?ndan lojistik deste?in büyük oldu?unu gösteriyor.

Bu durumda Soner Yalç?n'?n ba??ndaki Oda TV'nin Tuncay Özkan dönemindeki Kanaltürk'e benzemesi gibi bir durum da olabilir.

O yüzden Soner Yalç?n'?n Halk TV'yi sat?n alarak Oda TV'yi televizyona ta??mas?n? not etmek ?art.

http://www.bugun.com.tr/DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri