forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmethakan_gurseltekinCNN Türk'te Ahmet Hakan'?n sundu?uTarafs?z Bölge program?nda e?ine az rastlan?r bir canl? yay?na sahne oldu. CHP ile BDP aras?ndaki seçim ittifak? tart??malar?n? konu alan programa ba?lanan CHP Genel Ba?kan yard?mc?s? Gürsel Tekin program?n konu?uyla tart??t?,Ahmet Hakan'a 'Bu program? bitirin' dedi...
Tekin,'CHP ile BDP ittifak? diye bir ?ey zaten hiç olmad? bile. Neyi tart???yorsunuz saatlerce? Oradaki arkada? CHP'yi bu ?ekilde tart??ma konusu yapamaz' derken CHP Parti Meclisi üyesi Korkmaz Karaca'n?n cevap vermesiyle gerilim doru?a t?rmand?.

"LÜTFEN PROGRAMI BURADA B?T?R?N!"

Ahmet Hakan'a; 'Siz ciddi ve sayg?n bir programs?n?z. Haftaya ben gelip CHP ile ilgili sorular?n?z? yan?tlar?m. Ama rica ediyorum bu tart??maya son verin lütfen' diyen Tekin, Korkmaz Karaca'n?n CHP ad?na programda konu?mas?ndan ne kadar rahats?z oldu?unu gösterdi. Zor durumda kalan Ahmet Hakan ise; 'Zaten süremiz doldu, program? bitirmek üzereydik. Siz söyledi?iniz için de?il ama, süremiz bitti?i için kapat?yoruz' diyerek program? kapatt?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri