forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

YEREL MEDYA Z?RVES? ?STANBUL'DA TOPLANIYOR

Aktif .

gazeteci_kameraTürkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Konrad Adenauer Stiftung'un (KAS) birlikte bugüne kadar 56 ilde düzenledi?i ve 7 bine yak?n gazetecinin sertifika ald??? Yerel Medya E?itim Seminerleri'nin "Geleneksel Y?l Sonu De?erlendirme Toplant?s?" 26 Kas?m’da ?stanbul'da yap?lacak. 

Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç’?n da kat?laca?? toplant?da bas?n özgürlü?ü önündeki engellerle, yerel medyan?n sorunlar? de?erlendirilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Konrad Adenauer Stiftung (KAS) i?birli?inde düzenlenen ''Yerel Medya E?itim Seminerleri''nin  10. Geleneksel Y?l Sonu De?erlendirme Toplant?s?, 26 Kas?m Cuma günü saat 09.15’te ba?layacak.

61 ilden 100’e yak?n cemiyetin ba?kan ve yönetim kurulu üyelerinin kat?laca?? ''Geleneksel Y?l Sonu De?erlendirme Toplant?s?''n?n aç?l?? konu?malar?n? TGC Ba?kan? Orhan Erinç, Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, ?stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya yapacak. Yerel medyan?n sorunlar?n?n ele al?naca?? ''Geleneksel Y?l Sonu De?erlendirme Toplant?s?'' Taksim Nippon Otel’de yap?lacak ve iki gün sürecek.

7 B?NE YAKIN GAZETEC?YE E??T?M VER?LD?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Stiftung’un 1997 y?l?ndan bu yana çe?itli kentlerde düzenledi?i 56 Yerel Medya E?itim Seminerinde 7 bine yak?n gazeteciye e?itim verildi. Seminerlerde tart???lan yerel medyan?n sorunlar?, bas?n özgürlü?ü sorunlar? "Y?l Sonu De?erlendirme Toplant?lar?"nda bir kez daha ele al?n?yor.

Bu y?l yap?lacak toplant?da aç?l?? konu?malar?n?n ard?ndan TGC Genel Sekreteri Sibel Güne?’in yönetece?i oturumun birinci bölümünde Milliyet gazetesi yazar? ve TGC Bas?n Senatosu Ba?kan? Nail Güreli, “Yerel ve Yayg?n Medyada Ortak Sorunlar”, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Ba?kan? Atilla Sertel, “Medyada Dün-Bugün-Yar?n” konular?n? aktaracak. Daha sonra konuk konu?mac? Vatan Gazetesi yazar? Okay Gönensin de kat?l?mc?larla bir söyle?i yapacak.

Ö?leden sonraki ikinci oturumu ise TGC Ba?kan Yard?mc?s? Turgay Olcayto yönetecek. Turgay Olcayto’nun yönetti?i ikinci bölümde TGC Hukuk Dan??man? Fikret ?lkiz, “Bas?n ve Hukuk”, ?hlas Haber Ajans? Genel Müdürü Fevzi Kahraman ise  “Günümüz Ko?ullar?nda Gazetecilik, Ajansç?l?k ve Yerel Bas?na Yans?malar?” konular?n? kat?l?mc?lara anlatacak.

Cemiyet Ba?kanlar?n?n görü? ve dileklerini aktarmas? ile ikinci bölüm sona erecek. 27 Kas?m Cumartesi günü yap?lacak üçüncü bölüm ise saat 09.30’da ba?layacak. "Geleneksel Y?l Sonu De?erlendirme Toplant?s?", sonuç bildirgesinin okunmas?n?n ard?ndan TGC Ba?kan? Orhan Erinç’in yapaca?? de?erlendirme ve kapan?? konu?mas? ile son bulacak.

YEREL MEDYA SEM?NERLER?NDE BUGÜNE KADAR ELE ALINAN KONULAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Konrad Adenauer Stiftung'un (KAS) birlikte düzenledi?i Yerel Medya E?itim Seminerleri'nde gazeteciler birçok önemli konu ve konu?mac?yla bilgilendiriliyor. “Medya ve Siyaset”, “Medya ve Hukuk”, “Televizyon Habercili?i”,  “Ajans Habercili?i, “Kamera Kullan?m?”, “Foto muhabirli?i”, “Sa?l?k ve Medya”, “E?itim Habercili?i”, “Haber Foto?raf? Seçiminde Editör Tercihleri”, “Yerel Medyada Planlama ve Görsellik”, “Mizah?n Gücü ve Yerel Bas?nda Mizah”, “Yerel Bas?nda Ekonomi Habercili?i ”, “Yerel Medya ve Dil Hatalar?”  bu konular aras?nda ba?? çekiyor.

TOPLANTI PROGRAMI

26.11.2010, Cuma

9.15–10.00 Aç?? konu?malar?

 

Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan?

Murat Karakaya, Bas?nYay?n Enformasyon Gn. Müdürü

H. Avni Mutlu, ?stanbul Valisi

Bülent Ar?nç, Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s?

 

I. BÖLÜM

 

10.00–11.30

Yönetici: TGC Genel Sekreteri Sibel Güne?

 

10.30–11.00  Nail Güreli, Milliyet Gazetesi Yazar? ve TGC Bas?n Senatosu Ba?kan?

Konu: “Yerel ve Yayg?n Medyada Ortak Sorunlar”

 

11.00–11.30 Atilla Sertel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Ba?kan?

Konu: “Medyada Dün-Bugün-Yar?n”

 

11.30–11.45 Kahve aras?

 

11.45–12.15 Konuk Konu?mac?: Okay Gönensin, Vatan Gazetesi Yazar?

Konu: Söyle?i

12.30–14.00  Ö?le Yeme?i

II. BÖLÜM

 

14.00–15.00

Yönetici Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan Vekili

14.00–14.30  Fikret ?lkiz, TGC Hukuk Dan??man?

Konu: “Bas?n ve Hukuk”

14.30–15.00 Fevzi Kahraman, ?hlas Haber Ajans? Genel Müdürü

Konu: “Günümüz Ko?ullar?nda Gazetecilik, Ajansç?l?k ve Yerel Bas?na Yans?malar?”

15.00–15.30 Ara

15.30–18.30 Cemiyet ba?kanlar?n?n görü? ve dileklerini aktarmas?

19.00 Ak?am  Yeme?i

27.11.2010,  Cumartesi

III. BÖLÜM

09.30–12.00  Yönetici: Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan Vekili

09.30–11.00  Haz?rlanan bildirinin okunup onaylanmas?

11.00–11.45  De?erlendirme ve kapan?? konu?mas?

Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan?

12.00           Ö?le Yeme?i

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri