forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

WikileaksWikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ?ngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakim kar??s?na ç?kt?. Assange serbest b?rak?ld?.  Amerikal? film yap?mc?s? Michael Moore, ?ngiliz sosyetesinin önde gelen isimlerinden Jemima Khan, gazeteci John Pilger, ?ngiliz film yönetmeni Ken Loach gibi isimlerin de bulundu?u 10 ki?inin Assange'?n serbest b?rak?lmas? için kefil oldu?u aç?kland?.
Assange'? bugün ?ngiltere'nin ba?kenti Londra'daki duru?mas?nda avukatlar? Mark Stephens ve Geoffrey Robertson savundu. Duru?mada avukatlar, Assange'?n kefaletle serbest b?rak?lmas?n? talep etti. Yarg?ç bu talebi kabul ederken, bir sonraki duru?man?n 11 Ocak 2011'de yap?lmas?na karar verdi.

Yarg?ç ayr?ca tahliye ?artlar?n? belirledi. Buna göre, Assange'?n pasaportuna el konulacak, elektronik kelepçe tak?lacak ve polis gözetiminde olacak.

Yakla??k 1 saat 20 dakika süren duru?mada ayr?ca, aralar?nda Amerikal? film yap?mc?s? Michael Moore, ?ngiliz sosyetesinin önde gelen isimlerinden Jemima Khan, gazeteci John Pilger, ?ngiliz film yönetmeni Ken Loach gibi isimlerin de bulundu?u 10 ki?inin Assange'?n serbest b?rak?lmas? için kefil oldu?u aç?kland?.

Mahkemenin önünde ise 100'den fazla gazeteci ve protestocu yer ald?.

Geçen haftaki duru?mada yarg?ç, Assange'?n kefaletle serbest b?rak?lmas? talebini reddetmi? ve gözalt? durumunun devam?na karar vermi?ti. Assange yakla??k bir haftad?r Londra'daki Wandsworth cezaevinde tutuluyordu.

Julian Assange kurucusu oldu?u Wikileaks'?n yay?mlad??? gizli belgeler nedeniyle yarg?lanm?yor. ?sveç Assange'? iki kad?na tecavüz etmekle suçluyor ve kendisine iadesini talep ediyor. Assange ise iddialar? reddediyor ve ?sveç'e iadesini önlemek için mücadele edece?ini söylüyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri