forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

timeAmerikan Time Dergisi'nin okuyucular? taraf?ndan Y?l?n Ki?isi olarak Wikileaks'in kurucusu Julian Assange seçilmesine ra?men editörlerin tercihi farkl? oldu. Editörler, ankette ikinci olan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'? da atlayarak oylamada 10'uncu s?rada yer alan Facebook'un kurucular?ndan Mark Zuckerberg'i Y?l?n Ki?isi olarak seçti.

Time okuyucular?n?n oylamalar?yla belirlenen liste dün aç?klanm?? ve Ba?bakan Erdo?an'?n uzun süre önde götürdü?ü "Y?l?n Ki?isi" anketinde birincili?i, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'?n kazand??? belirtilmi?ti.

Okuyucu oylamas?na göre ilk 10 s?ralama ?öyle olu?tu:
1.Julian Assange
2.Recep Tayyip Erdo?an
3.Lady Gaga
4.Jon Stewart ve Stephen Colbert
5.Glenn Beck
6.Barack Obama
7.Steve Jobs
8.?ilili maden i?çileri
9.Amerikal? i?sizler
10.Mark Zuckerberg

ED?TÖRLER VE OKUYUCULAR FARKLI DÜ?ÜNDÜ

Ancak editörlerin tercihi, Time okuyucular?ndan farkl? oldu. Time'?n, kendisine destek veriyor gibi anla??laca??ndan dolay? Y?l?n Ki?isi olarak Assange'? seçmeye tereddüt ettikleri biliniyordu. Time'?n idari editörlerinden Richard Stengel Wikileaks olay?n? yak?ndan takip etmi? ve Assange ile geçen ay bir röportaj yapm??t?. Ancak Time editörlerinden Fareed Zakaria'n?n Stengel'den tamamen farkl? oldu?u biliniyordu. Aç?klanan sonuçlara göre ise Zakaria'n?n di?er editörler üzerinde etkili oldu?u yorumlar? yap?ld?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri