forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MUSTAFA BALBAY WIKILEAKS'E BA?VURDU: EL?N?ZDE ERGENEKON BELGES? VARSA YAYINLAYIN

Aktif .

mustafa_balbaySiliviri Cezaevinde Ergenekon davas?ndan tutuklu bulunan Cumhuriyet'in eski Ankara temsilcisi Mustafa Balbay Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a hitaben bir mektup yazarak, "bizimle ilgili belge varsa onlar? da yay?nlay?n" dedi...


 

Balbay, bugn Cumhuriyet'teki k?esinde ?unlar? yazm??.

"Ergenekon iddianamelerindeki delil klasrlerinin ok byk bir blm dijital veriler. rne?in, benimle ilgili delil diye ortaya koyduklar?n?n tm bilgisayarlardan ?kar?ld??? iddia edilen notlar.

Ben, nas?l olu?turuldu?u hukuken ve teknik olarak net ortaya konmayan bu notlarla, nas?l kuruldu?u bilinmeyen, varl??? kan?tlanmam?? bir terr rgtne ye olmakla sulan?yorum!

Ba?bakan ?yle diyor: Bir iddiay? ortaya atan onu kan?tlamak zorundad?r!

Biz bunu iki y?ld?r diyoruz Say?n Ba?bakan!

Ba?bakan diyor ki: Olmayan ?eyin belgesi mi olur?

Bizden istenen ne? Biz, olmayan terr rgtne ye olmad???m?z? nas?l kan?tlayaca??z?

Ba?bakan?n i?i bizden kolay. ?svire makamlar?na yaz? yazar, Bankalar?n?zda hesab?m olmad???na ili?kin resmi yaz? verin der, olur biter.

Biz, olmayan terr rgtne ye olmad???m?za ili?kin yaz?y? kimden isteyelim?

WikiLeaks kurucusu Julian Assangea a?k ba?vurumdur:

Elinizde Ergenekon adl? bir terr rgtnn varl???na ili?kin belge bulunuyorsa, ltfen a?klay?n!"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri