forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ridvan_akar15 y?ld?r Mehmet Ali Birand'la 32. Gün'de çal??an ve son on y?ld?r da 32. Gün'ün Genel Yay?n Yönetmenli?i'ni üstlenen  R?dvan Akar görevinde ayr?ld?.

Birand ile yollar?n ayr?lmas?yla ilgili olarak “?imdilik kapad?k” diyen R?dvan Akar, T24'e “konu?mak istemedi?ini, üzerindeki 15 y?l?n yükü ve yorgunlu?u ile ya?ad??? duygular aras?nda henüz seçim yapmak istemedi?ini” belirtmekle yetindi. Akar'?n CNN Türk'teki Haber Müdürlü?ü görevini ise sürdürece?i ö?renildi.

R?dvan Akar ayn? zamanda t24.com.tr'de yaz?lar da yaz?yor...

R?dvan Akar, Gazi Üniversitesi ?ktisadî ?darî Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. 1987’de ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde yüksek lisans?n? tamamlad?. Türk Haberler Ajans?, "Söz", "Ekonomik Panorama", "Tempo", "Milliyet" ve atv’de, Bir Gün'de yaz?lar kaleme ald?. 15 y?l Birand ile berebar yapt??? 32. Gün'ün son 10 y?l boyunca Genel Yay?n Yönetmenli?i'ni de üstlenen Akar, halen CNN Türk Haber Müdürlü?ü görevini sürdürüyor.

Hem bas?l?, hem de görsel alanda Türk medyas?n?n en üretken isimleri aras?nda bulunan, polisiye bir romanla edebiyatta da dikkatleri üzerine çeken R?dvan Akar'?n imzas?n? ta??yan kitaplar ?unlar:

- A?kale Yolcular? - Varl?k Vergisi ve Çal??ma Kamplar?

- Varl?k Vergisi - Tek Parti Döneminde Az?nl?k Kar??t? Politika Örne?i

- Bir Irkç?n?n ?haneti (Roman)

- Ömrümden Uzun ?deallerim Var  (“Suna'n?n Gözleri” ad?yla belgeselini de yapt??? Suna K?raç kitab?)

- ?stanbul'un Son Sürgünleri (Hülya Demir Akar ile birlikte)

- Ecevit ve Gizli Ar?ivi (Can Dündar'la birlikte)

- Karao?lan (Can Dündar'la birlikte)

- Bir Prensin Hisseli Hikâyesi – ??ini Bilen Bir Memur Engin Civan (Jale Özgentürk'le birlikte)

- Latife Han?m (?pek Çal??lar ve Mehmet Ali Birand'la birlikte)

- 12 Eylül – Türkiye'nin Milad? (Mehmet Ali Birand ve Hikmet Bila ile birlikte)

- Lider Portrelerinde Türkiye

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri