forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

wikileaks_assangeAmerikan gizli belgelerini yay?mlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'?n, otobiyografi kitab? için 1.5 milyon dolarl?k anla?ma imzalad??? bildirildi.

Assange, Sunday Times'a yapt??? aç?klamada, bu miktar?n cinsel taciz suçlamalar?na kar?? kendini savunmas?na yard?m edece?ini belirterek, "Bu kitab? yazmak istemiyorum ancak bunu yapmam gerekiyor" dedi.

Adli masraflar için 200 bin sterlin harcad???n?, kendini savunmak ve Wikileaks'i ayakta tutmak için buna mecbur oldu?unu söyleyen Assange, Amerikal? yay?nc? Alfred A.Knopf ile 800 bin dolar ve ?ngiliz yay?nevi Canongate ile de 500 bin dolara anla?t???n? kaydetti.

Bir yandan ?sveç, ?ngiltere'de ?artl? tahliye imkan?ndan yararlanmakta olan Assange'? hakk?ndaki cinsel taciz suçlamas?ndan dolay? istiyor, di?er yandan da ABD, gizli belgeleri yay?mlad??? için hakk?nda tahkikat planl?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri