forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

B?L?M ADAMLARI KAYGILI: SOSYAL MEDYA ?NSANLARI YALNIZLA?TIRIYOR

Aktif .

twitterr?ngiltere'de yay?mlanan Observer gazetesi, giderek daha fazla say?da akademisyenin sosyal medyan?n insanlar? yaln?zla?t?rd???na inand???n? belirtiyor.

Bu bilimadamlar?na gre, twitter ve facebook gibi sosyal payla??m siteleri insanlar? birbirlerine yakla?t?rmad??? gibi bireyleri gereklikten kopar?yor.

BBCTursih.com'da yer alan habere gre, Massachusetts Institute of Technology MIT ?retim yelerinden sosyolog Prof. Sherry Turkle "Alone Together" (Birlikte Yaln?zl?k) adl? kitab?nda teknolojinin, insan ya?am?nda hakimiyet kurmak zere oldu?unu savunuyor.

 Turkle'a gre, insanlar, teknoloji sayesinde birbirleriyle daha iyi ileti?im kurabilecekleri yan?lg?s? iinde ve sanal gereklik, gerek dnyan?n kt bir taklidi.  


Cenaze treninde iPone   


Sherry Turkle, nceki gece kat?ld??? bir komedi program?nda insanlar?n cenaze trenlerinde bile iPhone'lar?yla oynad???n? sylemi?, program?n sunucusu komedyen Stephen Colbert de "Herkesin bir gle gle deme ?ekli var" diye kar??l?k vermi?ti.

Gazeteye gre, Ohio'daki Kent State University'den Prof. William Kist, "?nsanlar?n kullanmakta oldu?u farkl? ileti?im trleri, insanlar? korkutan bir ?ey haline geldi" derken, ABD'de en ok satan kitaplar aras?nda yer alan "Shallows" (S??lar) adl? kitab?n yazar? Nicholas Carr, internet kullan?m?n?n insanlar?n d?nme ?eklini de?i?tirdi?ini, kitaplar ve dergilerde yer alan karma??k bilgileri hazmetme yetene?ini zay?flatt???n? sylyor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri