forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

CUMHUR?YET, 'HALK' GAZETES?...

Aktif .

ET?KETLER:Halk Gazetesi
cumhuriyet_soruCumhuriyet gazetesinin katk?lar?yla yay?nlanaca?? belirtilen ve “Halk Gazetesi” olarak tan?mlanan gazetenin kadro çal??malar?n? gazeteci Mehmet Ceylan yürütüyor. Yeni gazetenin CHP'nin Halk TV'siyle ayn? isimde olmas? dikkat çekiyor... 

Medyatava.com'un haberine göre, Ceylan, Sözcü gazetesini ç?karan ekipte de önemli görevler üstlenmi?ti. ?smi henüz netle?meyen gazetenin master sayfalar? Cumhuriyet tesislerinde haz?rlanmaya ba?lad?.

Gazetenin yazar kadrosunda Cevher Kantarc?, Cezmi Ersöz, Nahit Duru ve Merdan Yanarda? gibi tan?nm?? isimlerin bulunmas? netle?ti. Ba?yazarl?k için Bekir Co?kun’a öneride bulunulaca?? ö?renildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri