forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

dyhDo?an Yay?n Holding´in (DYH) Hürriyet Gazetecilik d???nda kalan baz? varl?klar?n?n sat??? için olu?turulan listede bulunan ?irketlerden ABD sermayeli KKR Co.teklif verme sürecini yerli bir ortakla yürütme karar? ald?.

Amerikal? ?irkete yak?n bir kaynak, "KKR Do?an medya varl?k sat???nda teklif vermek için yak?n zamanda büyük bir Türk grubuyla bir ortakl?k anla?mas? yapt?" dedi ve grubun ad? ile ilgili herhangibir bilgi vermedi.

Ayn? kaynak ba?lay?c? teklifler için 1 ay kadar zaman oldu?unu söyledi. Konuya yak?n ba?ka bir kaynak da, "KKR´?n yerli bir ortakla anla?t???n? duyduk" dedi.

ÜÇ ??RKETLE GÖRÜ?ÜYORLAR...

Do?an Yay?n Holding´in varl?k sat?? sürecinde, Hürriyet Gazetecilik d???nda kalan baz? varl?klar?n?n sat??? için olu?turulan k?sa listeye Texas Pasific Group (TPG), KKR Co ve Time Warner Group kalm??t?.

Süreci yöneten Goldman Sachs , Hürriyet için ayr? bir süreç ba?latm?? ve ilk geçici teklifleri 1 ?ubat´ta istemi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri