forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

soner_yalcin_300Hürriyet yazar? ve Oda TV adl? internet sitesinin sahibi Soner Yalç?n'?n evine sabah saatlerinde polis taraf?ndan bask?n yap?ld?. Mahkeme, Yalç?n, Terko?lu, Bozkurt ve Pehlivan'?n gözalt?na al?nmas?na karar verdi.

Bu sabah erken saatlerinden itibaren Odatv yönetiminden Soner Yalç?n, Genel Yay?n Yönetmeni Bar?? Pehlivan ve Haber Müdürü Bar?? Terko?lu’nun evinde arama yap?ld?..

SONER YALÇIN DAH?L 4 K???YE GÖZALTI

''Ergenekon'' soru?turmas? kapsam?nda Odatv'n?n yöneticisi Soner Yalç?n'?n da aralar?nda bulundu?u 4 ki?inin gözalt?na al?nmas?na karar verildi.

Al?nan bilgiye göre, özel yetkili Cumhuriyet Savc?s? Zekeriya Öz'ün ''Ergenekon'' soru?turmas? kapsam?ndaki talebi üzerine, ?stanbul 9. A??r Ceza Mahkemesinin karar? do?rultusunda, internet yay?n? yapan Odatv'nin merkezinde ve yöneticisi Soner Yalç?n ile Bar?? Terko?lu, Ayhan Bozkurt, Bar?? Pehlivan'?n ev ve i? yerlerinde arama yap?l?yor.

Bu arada, mahkeme, Yalç?n, Terko?lu, Bozkurt ve Pehlivan'?n gözalt?na al?nmas?na karar verdi.

Z?YARET ?Ç?N GELEN GAZETEC?LER ?ÇER? ALINMADI

Oda Tv'nin sahibi ve Hürriyet Gazetesi Yazar? Soner Yalç?n'?n arama yap?lan evine gelen gazeteciler Hakan Aygün ve Oray E?in içeri al?nmad?.

Levent'teki Soner Yalç?n'?n evine gelen Hakan Aygün ve Oray E?in, Soner Yalç?n ile görü?mek istediklerin belirtti. Ancak polis ekipleri, Aygün ve E?in'in eve girmelerine izin vermedi. Bas?n mensuplar?na aç?klama yapan Hakan Aygün, "Konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Fakat Oda Tv'nin yay?nlar?ndan dolay? oldu?unu tahmin ediyorum. Bu süreçte muhalif habercilik çok zor ko?ullar alt?nda gerçekle?iyor."

Bu arada, Soner Yalç?n'?n evine polisler taraf?ndan çuval getirilmesi dikkat çekti.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri