forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Oda Tv'nin sahibi ve Hürriyet Gazetesi Yazar? Soner Yalç?n'?n arama yap?lan evine gelen gazeteciler Hakan Aygün ve Oray E?in içeri al?nmad?.

Levent'teki Soner Yalç?n'?n evine giden Hakan Aygün ve Oray E?in, Soner Yalç?n ile görü?mek istediklerin belirtti. Ancak polis ekipleri, Aygün ve E?in'in eve girmelerine izin vermedi.

Bas?n mensuplar?na aç?klama yapan Hakan Aygün, "Konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Fakat Oda Tv'nin yay?nlar?ndan dolay? oldu?unu tahmin ediyorum. Bu süreçte muhalif habercilik çok zor ko?ullar alt?nda gerçekle?iyor."

Bu arada, Soner Yalç?n'?n evine polisler taraf?ndan çuval getirilmesi dikkat çekti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri