forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

gursel_tekin_kemal_kilicdarogluCHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gürsel Tekin Odatv. com ve Soner Yalç?n'a yap?lan bask?n? de?erlendirdi.  Tekin, "4 ay sonra yap?lacak olan genel seçimle Türkiye halk?n iktidar?na kavu?arak bu hukuksuzlu?a son verecek." dedi...
Tekin'in gercekgundem.com'da yay?nlanan aç?klamas? ?öyle...


"AKP iktidar? kendisine muhalif tüm kurum ve ki?ileri bask? yaparak susturmaya çal???yor" diyen Gürsel Tekin, "Muhalifler çe?itli gerekçelerle sindirilmek isteniyor. Bunun son örne?ini bu sabah ya?ad?k. Gerçekleri ara?t?rmas? ve yazmas?yla tan?nan Soner Yalç?n'?n evinin ve Odatv.com'un bas?lmas? bunun son örne?idir. Türkiye önümüzdeki dört ay içinde daha çok bask?lara tan?k olacakt?r. Ben halk?m?za 4 ay daha dayanmalar? gerekti?ini söylüyorum. 

4 ay sonra yap?lacak olan genel seçimle Türkiye halk?n iktidar?na kavu?arak bu hukuksuzlu?a son verecek. Muhalifler üzerindeki bask?lar? dünya kamuoyuna da duyuraca??z. AKP'nin art?k internet sitelerine dahi tahammül edemedi?i görülüyor. Halk?m?z bu bask?lar? zaten üzerinde hissediyor. Mahkemelere atanan özel hakimler üzerinden ?üpheli olan deliller ve bu delillere ba?l? tutuklamalar, hukuk sisteminin art?k ortadan kalkt???n? göstermektedir. Bu süreci yak?ndan takip edece?iz."

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri