forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ekrem Dumanl?

soruisareti_adammZaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl?, bugün gazetede hiçbir muhabir bulamad?. Çünkü, Ergenekon haberlerinden dolay? 23 muhabire dava aç?lm?? ve muhabirler davalar?n? takip etmek için adliyeye gitmi?ti... Dumanl? Twitter'daki sayfas?nda durumu ?u mesajlarla anlatt?... 

bu gün inan?lmas? zor bir hadise ya?and?. tam 23 Zaman muhabiri bugün adliyedeydi. 

Bugün gazetede kimi arad?ysam bulamad?m. herkes mahkemeye gitmi?ti.

23 Zaman muhabirine 19 dava acmak hang? ak?lla hang? mant?kla izah edilebilir.

Yarg? içinde baz? ki?iler içinde ergenekon gecen her habere (ki bunlardan baz?s? ajansa haberleri) dava aç?yor.

cunta haberleri yazanlara kar?? adeta bask? kuruluyor. bu bask?lara boyun e?seniz darbe ve cunta haberi yapamayacaks?n?z.

Zaman gibi gazetelere yarg? bask?s? kuranlar yarg? içindeki baz? güçler. Onlar?n Ergenekon sevgisini hayretle izliyorum..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri