forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazeteci_kameraCasusluk suçlamas?yla ?ran'da 20 ay hapse mahkûm edilen iki Alman gazeteci Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ün devreye girmesiyle serbest b?rak?ld?lar. 

Al?nan bilgiye göre geçti?imiz günlerde yapt??? ?ran gezisi öncesinde Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ü telefonla arayan Almanya Cumhurba?kan? Christian Wulff, iki Alman gazetecinin ?ran'da casus olduklar? gerekçesiyle cezaevine konuldu?unu söyleyerek, serbest b?rak?lmalar? için Gül'den destek istedi. Abdullah Gül, ?ran gezisinde bu durumu payla?t??? ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinejad'dan "Tamam." cevab?n? ald?.

Gül, bunun üzerine ?ran Cumhurba?kan?'na Alman gazetecileri kendi uça??yla götürebilece?ini söyledi. Ancak sal?verme prosedürleri uzay?nca hapiste bulunan Alman gazeteciler Gül'ün uça??na yeti?emedi. Tebriz valisi, Gül'ün heyetindeki yetkililere, gazetecilerin en geç bir hafta içinde b?rak?laca?? teminat?n? verdi.

?ran'da geçen hafta ya?anan bu geli?menin ard?ndan Alman gazeteciler bugün ?ran makamlar?nca serbest b?rak?ld?.

Geçti?imiz Ekim ay?nda ?ran'a giden Bild Gazetesi foto muhabiri Jens Koch ve muhabir Marcus Hellwig, "turistik vize ile ülkeye giri? yapt?klar?" gerekçesiyle gözalt?na al?nm??, daha sonra casusluk suçlamas?yla 20 ay hapis cezas?na mahkum edilmi?lerdi.

?ran mahkemesi bugün ald??? kararla gazetecilerin hapis cezas?n? 50'?er bin dolar para cezas?na çevirdi. Ard?ndan, Almanya D??i?leri Bakanl???, gazetecilerin serbest b?rak?ld?klar?n? aç?klad?. (C?HAN)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri