forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Emre Aköz
?zmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen panele konu?mac? olarak kat?lan Sabah Gazetesi yazar? Emre Aköz bir grup üniversiteli ö?rencinin yumurtal? protestosuna hedef oldu.


Dokuz Eylül Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi’nin Buca’daki binas?nda yap?lmas? planlanan, Prof Dr. Süleyman Yükçü’nün yönetece?i "Sosyalle?en Medya ve Demokrasi" konulu panel güvenlik endi?esiyle son anda Alsancak’daki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlü?ü konferans salonuna al?nd?. Ancak buraya da gelen kendilerine "Ö?renci kolektifi" ad?n? veren bir grup üniversite ö?rencisi bina giri?inde Aköz’e "Üniversiteden defol" diye ba??r?p yumurta att?. ?emsiyeli korumalar?n da yard?m?yla yumurtalar Aköz’e isabet etmedi. Bu arada Aköz’ün kat?ld??? panelin yap?ld??? binan?n kap?lar?nda eylemci ö?rencilerin girmemesi önlem al?nd?.


Yakla??k 100 ö?renci "Üniversiteler bizimdir" diye slogan atarak bina içine girip salon kap?s?n? zorlad?. Kap?y? açmaya çal??an protestocu ö?renciler ile Üniversitenin özel güvenli?i aras?nda tart??ma ya?and?. Tart??ma kavgaya dönü?mesiyle çevik kuvvet polisleri ö?rencilere müdahale etti. Ö?renciler de polise kar??l?k verdi. Arbede binan?n ç?k?? kap?s?na kadar devam etti. Polis ö?rencileri d??ar? att?ktan sonra giri?lerin engellemek için kap?ya barikat kurdu. Bunun üzerine ö?renciler Rektörlük binas? önünde bas?n aç?klamas? yapt?.
Ö?renciler Aköz’ün kendilerini konu?malar?nda "asalak" olmakla suçlad???n? öne sürerek, "AKP kendi giremedi?i Üniversiteye temsilcilerini gönderiyor" dedi.
Konu?mas?n? tamamlayan Aköz’ün daha sonra binan?n arka kap?s?ndan terketti?ini ö?renen protestocular da??ld?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri