forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

tv
Almanya'da yap?lan bir ara?t?rma, lkede ya?ayan Trklerin en ok hangi televizyon kanallar?n? tercih etti?ini ortaya koydu.

?stanbul Bahe?ehir niversitesi ?leti?im Fakltesi Dekan Yard?mc?s? Sheyla Schrder ve Berlin'de faaliyet gsteren "Data 4U" Kamuoyu Ara?t?rmalar? Enstits Genel Mdr Umut Karaka?, Alman Potsdam niversitesi'nde dzenlenen "Almanya'da ya?ayan Trklerin medya zerine temsiliyeti/ alg?lamalar?" konulu bir toplant?ya kat?larak sz konusu ara?t?rma hakk?nda bilgi verdiler.
Karaka? burada yapt??? konu?mada, televizyonun Almanya'da ya?ayan Trkler iin byk bir nem ta??d???n? ve o?unlukla evlerde Trk kanallar?n?n tercih edildi?ini belirterek, Trk televizyon kanallar?n?n ''ana vatana bir kpr rol oynad???n?'' syledi.

Trk kanallar?n?n kablo ya da uydu zerinden izlendi?ini ifade eden Karaka?, Trk televizyon kanallar?n?n yan? s?ra RTL, Pro7, ARD ve ZDF gibi Alman kanallar?n?n da Trk izleyicileri taraf?ndan tercih edildi?ini kaydetti.
Karaka? Trk izleyicisine ula?mak iin farkl? kltr odaklar?n?n dikkate al?nmas? gerekti?ini belirterek, ''Trk toplumunda duygusall?k ok nemli. A?k, sevgi hikayeleri Trk izleyiciler iin n planda. Alman programlar? ise Trk izleyicisine so?uk, duygusuz ve mesafeli geliyor. Almanya'n?n nfusunun yar?s? hemen hemen gmen kkenli. Ancak Alman medyas?nda al??an gmen kkenlilerin oran? sadece yzde 5 civar?nda. Elbette bu rakam da d?ndrc'' ?eklinde konu?tu.
Schrder de, Almanya'da tan?nm?? medyalar?n baz? n yarg?lardan hareket ederek programlar?n? haz?rlad?klar?n? savunarak, n yarg?lar?n k?r?labilmesi iin televizyon programlar?nda ok kltrll? esas alan programlar?n haz?rlanmas? gerekti?ini syledi.
Medyada ortak disiplinler ve kltrler aras? bir a?l?m?n olmas? gerekti?ini belirten Schrder, ''Trk niversiteleriyle Alman niversiteleri aras?nda bu n yarg?lar? ortadan kald?rmak, farkl? kltrler aras? diyalo?u geli?tirmek ve ayr?mc?l??? nlemek iin akademik alanda i? birli?i yap?lmas? gerekir'' dedi. AA

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri