forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AYDINLIK DERG?S? GAZETE OLUYOR: ??TE GAZETEDE YAZACAK ?S?MLER...

Aktif .

aydinlik_dergisiDo?u Perinçek'in ba?yazar oldu?u Ayd?nl?k dergisi gazete olmaya haz?rlan?yor. Yazarlar?n bir k?sm? Ergenekon'dan Silivri Cezaevinde bulunuyor. Derginin son say?s?nda Ayd?nl?k'ta yazmay? kabul eden yazarlar?n listesi verildi. 
-Prof. ?ükrü Sina Gürel. (Ecevit hükümetinin d??i?leri bakan?)
-Prof. Korkut Boratav (Siyasal bilgiler hocalar?ndan)
-Burçak Evren (Sinema ele?tirmeni)
-Ahmet Say (Faz?l Say'?n babas?). 
-Orhan Kolo?lu (tarihçi)
-Prof. Sina Aksin, 
-Prof. Af?ar Timuçin, 
-Prof. Kaya Özsezgin, 
-Prof. Muazzez ?lmiye Ç??, 
-Prof. Özdemir Nutku. 
-Levent K?rca
-Ferhan ?ensoy. 
-Yalç?n Küçük
-Tansel Çöla?an
-Emekli Orgeneral Çetin Do?an, 
-Emekli Tümgeneral Osman Özbek
-Emekli Albay Erdal Sar?zeybek. 

 

ERTU?RUL ÖZKÖK YAZACAK MI?

Ertu?rul Özkök Hürriyet'teki yaz?s?nda Ayd?nl?k'ta yaz?p yazmayaca??n? cevaplam??.. ?unlar? yazm??.. 

"Büyük bir gazetede yazmasayd?m, ö?retim üyesi olsayd?m, acaba o listede ben de yer al?r m?yd?m? Sanm?yorum. Çünkü içim hiçbir zaman cemaatlere, kamplara, geçici ittifaklara s??mad?.Benim "kesin taraf?m" yok. " Zaten onlar bana böyle bir ?eyi teklif etmezler. Ama ben "Ayd?nl?k"ta bir araya gelen insanlar?n içlerindeki isyan duygusunu da çok iyi anl?yorum."

Özkök'ün yaz?s? için t?klay?n

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri