forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet_tezcan_ntvNTV'deki Ru?en Çak?r'?n sundu?u Yaz? ??leri'ne konuk  olan Ahmet Tezcan, medyadaki itibars?zla?t?rmalara dikkat çekti ve ayn? ?ekilde baz? gazetecilere de haks?z bir ?ekilde itibar kazand?r?ld???n? söyledi. 


28 ?ubat'ta muhafazakar kesime destek ç?kan baz? kö?e yazarlar?n?n Ak Parti hükümeti döneminde desteklerinin kar??l???n? istedi?ini, istedikleri olmay?nca da Ak Parti'nin kar??s?na geçtiklerini belirtti.

Tezcan programda ?unlar? söyledi...

"?u anda medya içerisinde 28 ?ubat sürecinde biz bunlar? destekledik, bunlar iktidara gelince bizi unuttular tavr? ile hareket edenler var. Bunu aç?kça televizyonlarda söylediler. Bizim sayesimizde geldiler ?imdi bize set koyuyorlar diyorlar."

Ba?bakan Erdo?an'a "bas?n özgürlü?ü" konusunda kefil oldu?unu belirten Tezcan, Ba?bakan'?n gazetecilere açt??? ço?u davan?n yol kazas? oldu?unu belirtti.

Oda TV meselesiyle ilgili görü?lerini de aktaran Tezcan, "ODA TV'nin derin devletle araya mesafe koyamad???"n? savundu. 

"At izinin it izine kar??t???n?" belirten Ahmet Tezcan, "Meslekteki 30 y?l?mda cunta dönemi dahil medyan?n en pespaye günlerini ya??yoruz. Bu olmas? gereken bir durum. Ben dibe vuraca??n? y?llarca söyledim. Dipten mutlaka ç?kaca??z" dedi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri