forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Mustafa Ho?

mustafa_hosNTV’nin eski yay?n yönetmeni Mustafa Ho? TV8'de yay?nlanan Haber Aktif program?nda, kendi isminin de yer ald??? Muhsin Yaz?c?o?lu soru?turmas?n? yorumlad?. Ho? soru?turmaya konu olan dönemde NTV'de çal??mad???n? söyledi. 


"?lk ba?ta arayan arkada?lar ?aka m? diye sordular. Ama bu bir fezleke sonuçta. Bir tak?m akl?evveller bunu haber yapt?, man?etlerden verdi ama sonuçta olay?n saçmal???, saat fark? nedeniyle hata yap?ld??? ortaya ç?kt?. Normalde komik geliyor ama ben endi?eliyim. Ya durum suland?r?lmak isteniyor bu fezlekeyle ya da birileri hedef gösteriliyor. Bu nedenle ben endi?eliyim.


Kendimi bir Vodvil oyunu içinde hissediyorum. Herkesin birbirini ba?ka türlü anlad??? onun üzerinden yürüdü?ü bir oyun gibi... Orada o telefonu aramayan? zaten haber merkezinde tutmazlar. Daha da garibi bu olay ya?and???nda ben NTV’de çal??m?yordum, hiç bir ba??m kalmam??t?."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri