forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

DO?AN'IN ESK? CEO'SU CHP ?L BA?KANLI?INI BIRAKTI

Aktif .

ET?KETLER:Nebil ?lsevenlCHP

Yakla??k iki ay önce Do?an Grubu CEO'lu?undan ayr?larak CHP il ba?kan? olan Nebil ?lseven, genel seçimlere 3 ay kala görevinden istifa etti.

Gercekgundem.com'un edindi?i bilgiye göre ?lseven'i istifaya götüren süreç ?öyle geli?ti:

53 gün önce ?stanbul ?l Ba?kanl???'na atanan ?lseven, ilk krizi ?stanbul ?l Yönetim Kurulu üyelerinin atanmas?nda ya?ad?.

CHP Genel Merkezine sundu?u yönetim kurulu listesindeki 11 isim veto yedi. ?lseven'in sundu?u liste de?i?tirildi ve 10 ki?i parti genel merkezi taraf?ndan atand?.

?lseven, listenin onaylanaca?? gün, kendisine yak?n bir haber sitesine "listem onaylanmazsa istifa ederim" haberini s?zd?rtt?. ?lseven'in bu restine taviz vermeyen genel merkez ise listeyi istedi?i ?ekliyle geçirdi.

?lseven bunun üzerine listesine sokamad??? arkada?lar?n? "dan??man" ad? alt?nda, il ba?kan yard?mc?s? gibi konumland?rd?.

CHP Genel Merkezi ise ?lseven'e 'tüzük hat?rlatmas?' yaparak,"tüzükte yaz?l? olmayan görevlendirmeleri yapma" talimat? verdi.

Bu krizin ard?ndan ?lseven'den genel seçimlere ili?kin çal??ma tasla?? sunmas? istendi ancak ?stanbul ?l Ba?kan? bu tasla?? haz?rlayamad?.

?lseven'in bu ba?ar?s?zl???n?n ard?ndan CHP Genel Merkezi, kendisine mesafe koydu ve toparlanmas? için süre verdi.

?lseven ise pazartesi günü yak?n çal??ma arkada?lar?na "bu i? olmuyor" diyerek istifa edece?ini aç?klad?.

?lseven saat 17:00 s?ralar?nda istifa etti. Yaz?l? istifas?n? sal? günü CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gürsel Tekin'e iletecek olan ?lseven'in yeniden i? hayat?na dönece?i ö?renildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri