forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

nazli_ilicak_280Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda Odatv'de yap?lan aramalarda ele geçirilen bir tak?m istihbarat bilgilerine dair gazateci Nazl? Il?cak Be?ikta?'taki ?stanbul Adliyesi'ne gelerek Savc? Zekeriya Öz'e mü?teki s?fat?yla ifade verdi. Öz'ün odas?nda 2 saat kalan Il?cak, Yalç?n'dan ?ikayetçi oldu.

Il?cak, adliye ç?k???nda bas?n mensuplar?na yapt??? aç?klamada "Odatvde bulunan notlar ve Soner Yalç?n'?n ajandas?nda bulunan baz? notlarla ilgili bilgim soruldu. Bir iki tanesi özel hayatla ilgiliydi. As?l önemli olan 'say?n Güneri Civao?lu ile bir ili?kim olup olmad???n?' da sordular. Yani bunun notunu da tutmu?lar. Kar?s? Canan Civao?lu'nun çok çok yak?n arkada??m oldu?unu, Notre Dame De Sion'dan sonra ?sviçre Lozan'da birlikte okudu?umuzu, ayn? evi payla?t???m?z? anlatt?m. Güneri'nin benim çok yak?n arkada??m oldu?unu anlatt?m" dedi.

"??KAYETÇ? OLDUM"

Bu notlardan dolay? Soner Yalç?n'dan ?ikayetçi oldu?unu belirten Il?cak, "Olmasayd?m bu iftira gerçekmi? gibi dilden dile dola?abilir. Bu bak?mdan ?ikayetçi oldum. Çünkü bu böyle çirkin bir iftiran?n onun ajandas?nda yer almas? ve böyle el alt?ndan pazarlanma ihtimali olma nedeniyle böyle davranmam icap etti" diye konu?tu. Il?cak, Güneri Civao?lu'nu da ifadeye ça??racaklar?n? aç?klad?. Zekeriya Öz ile ayr?ca Ergenekon ve Balyoz davalar?yla ilgili olarak sohbet etme ?ans?na ula?t???n? belirten gazeteci Nazl? Il?cak, "Ergenekon ve Balyoz dava dosyalar?yla ilgili merak ettiklerini onun a?z?ndan dinleyebildim. Bu konularla ilgilenen bir gazeteci olarak bu i?in merkezindeki savc?yla birarada olunca konu?abilmek büyük bir ?anst?. Genel dosyalar hakk?nda tarihçesi hakk?nda bilgi alabilmek benim için çok yararl? oldu" dedi. Il?cak son operasyonla ilgili tutuklanan gazetecilere yönelik konu?ma yapmad?klar?n? belirtti.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri