forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

deniz_baykal_280CHP Eski Genel Ba?kan? Deniz Baykal, ?klim Ayfer Kaleli Bayraktar'a, kendisiyle ilgili "iftira ve hakaretlerde bulundu?u" gerekçesiyle 20 bin liral?k manevi tazminat davas? açt?.

Baykal'?n avukat? Muzaffer Y?lmaz'?n açt??? davan?n dilekçesinde, "Bayraktar'?n, çe?itli bas?n-yay?n organlar?nda verdi?i röportaj ve ç?kan haberlerle, gerçek d???, iftira ve hakaretlerde bulunmas? nedeniyle Baykal'?n ki?ilik haklar?n?n a??r ?ekilde ihlal edildi?i ve siyasi itibar?n?n zedelenmek istendi?i" kaydedildi.

Bayraktar'?n, 7 Mart 2011'de çe?itli bas?n yay?n organlar?nda ve internet sitelerinde yer verilen haberlerinde, "Baykal'?n kendisini elle ve a??zla taciz etti?ini, kendisini odadan zor att???n? ifade etti?i" belirtilen dilekçede, "Tüm bu ifadeler gerçek d??? ve yaland?r. Müvekkile (Baykal) yap?lan iftira önceden dü?ünülmü? ve uygulamas? gerçekle?tirilmi? planl? bir senaryonun hayata geçirilmesidir" ifadeleri kullan?ld?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri