forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Milliyet Gazetesi Ba?yazar? Güneri Civao?lu, ''Ergenekon'' soru?turmas? kapsam?nda Odatv'de yap?lan aramalarda ele geçirilen belgelere ili?kin olarak ?stanbul Cumhuriyet Savc?s? Zekeriya Öz'e ifade verdi.


Be?ikta?'taki ?stanbul Adliyesinde, soru?turmay? yürüten savc?lardan Zekeriya Öz ile yakla??k 15 dakika görü?en Civao?lu, adliye ç?k???nda gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.

''?ikayetçi oldunuz mu?'' sorusuna ''hay?r'' cevab? veren Civao?lu, ?unlar? söyledi:

''Böyle bir ?eyin muhatab? olmak istemiyorum. Yeni bir davan?n filan. Çünkü Nazl? Han?m (Il?cak) zaten ayn? konuda bir dava açt?. Ben ayr?ca mahkemelere gidip bu konularla u?ra?mak istemiyorum. Ka??tta yaz?lanlar?n gerçek d??? oldu?u da Nazl? han?m?n davas?yla adalet taraf?ndan tescil edilecek. ?ikayetçi olmad?m. Çünkü ?ikayetçi oldu?um takdirde yeni bir dava aç?lacak. Yeni bir davada da müdahil olmak da söz konusu de?ilmi?. Onun için yeni bir dava olacak. Bu ya?tan sonra gidip mahkemede ifade ver, bilmem nelere girmek istemedim. Nazl? han?m zaten davay? açt?. Ayr?ca bir dava açman?n anlam? oldu?unu dü?ünmüyorum.''

Güneri Civao?lu, ''savc? ile neler konu?tuklar?na'' dair soruya kar??l?k da, ''Savc? Zekeriya Öz ile sohbet havas?nda Galatasaray ile ilgili ve maçlardan'' konu?tuklar?n? ayr?ca kendisi de hukukçu oldu?undan savc?yla ne zaman mezun oldu?una dair sohbet ettiklerini ifade etti.
DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri