forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

bekir_coskunBa?bakan Erdo?an, Bekir Co?kun'un Cumhuriyet gazetesinde yazd??? bir yaz?dan 5 bin lira manevi tazminat kazand?.Erdo?an, Cumhuriyet gazetesinde yay?nlanan ve Bekir Co?kun taraf?ndan kaleme al?nan bir kö?e yaz?s?nda, ''ki?ilik haklar?na sald?r?da bulunuldu?u'' iddias?yla açt??? Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde açt??? davada, 5 bin lira manevi tazminat kazand?.

Davan?n dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesinin, ''Cumhuriyet Ankara'' ekinde, 29 Ekim 2010 tarihinde yay?nlanan ve Bekir Co?kun taraf?ndan kaleme al?nan ''Cumhuriyeti Niçin Y?kamazs?n?z?'' ba?l?kl? kö?e yaz?s?nda, ''Erdo?an'?n ki?ilik haklar?na sald?r? kast?yla tahkir ve tezyif edici beyanlarda bulunuldu?u, onur ve sayg?nl???n? ihlal eden ifadelere yer verildi?i'' ileri sürülmü?tü.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri