forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MHPL?LER'?N YEN? KASET? YAYINLANDI, 6 ?S?M DE ?ST?FA ETT?!

Aktif .

mhp_bahceliMHP'ye istifa ?antaj? yapan internet sitesi, MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'ye ait oldu?u öne sürülen görüntüleri yay?nlad?. Kasetinin yay?nlanaca?? duyurulan 6 isim de istifa etti... 

Kaseti yay?nlanmayan ama oldu?u aç?klanan Genel Sekreter Cihan Paçac? ile Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Osman Çak?r, Mehmet Taytak, Ümit ?afak da istifa etti?ini aç?klad?. 

Genel Ba?kan yard?mc?s? Deniz Bölükba?? ise istifac?lar aras?na kat?lan son isim oldu... 

??te istifa eden isimlerle ilgili detaylar... 

OSMAN ÇAKIR
MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Prof. Dr. Osman Çak?r, partideki görevlerinden, parti üyeli?inden ve Samsun milletvekili adayl???ndan istifa etti?ini aç?klad?.

MEHMET EK?C?
MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet Ekici, genel ba?kan yard?mc?l???, parti üyeli?i ve Yozgat milletvekili adayl???ndan istifa etti?ini aç?klad?.

C?HAN PAÇACI 
MHP Genel Sekreteri Cihan Paçac?, partideki görevlerinden, parti üyeli?inden ve Ankara milletvekili adayl???ndan istifa etti?ini aç?klad?.

ÜM?T ?AFAK
MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ümit ?afak, genel ba?kan yard?mc?l???, parti üyeli?i ve ?stanbul milletvekili adayl???ndan istifa etti.

MEHMET TAYTAK
MHP Genel Sekreter Yard?mc?s? Mehmet Taytak, genel sekreter yard?mc?l???, parti üyeli?i ve ?stanbul milletvekili adayl???ndan istifa etti?ini aç?klad?.

DEN?Z BÖLÜKBA?I
MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Deniz Bölükba??, partideki görevlerinden ve Ankara milletvekili adayl???ndan istifa etti?ini aç?klad?.


Devlet Bahçeli, istifalar üzerine "Anla??l?yor ki, devlet yok iyi ki millet var, ona gidiyorum" dedi.

Bahçeli ?u aç?klamay? yapt?... 

- Kendileri ile görü?ece?im, istifay? ben talep etmedim.
- Bu insanlar?n ?ahsiyetleriyle u?ra?mak do?ru de?il.
- ?stifa edenler partiyi rahatlatma amac?nda olabilir.

?ST?FA EDENE "GARANT?" VERD?LER!

Görüntüyü yay?nlayan ki?i ya da ki?iler ayr?ca bir de aç?klama koydular. Devlet Bahçeli ve daha önce adlar?n? duyurduklar? 6 ismin istifa etmemesi üzerine görüntüleri yay?nlamaya ba?lad?klar?n? duyuran ?ah?slar, ayr?ca, MHP Ba?banl?k Divan?, MHP Parti Üyeli?i ve milletvekili adayl???ndan istifa edenlerin görüntülerini yay?nlamama sözü de verdiler.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri