forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

KASET?N YAYINLANDI?I S?TEYE ER???M YASA?I...

Aktif .

internet_httpBilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl??? (T?B), 6 toplamda 10 MHP'li milletvekilinin istifa etmesine neden olan görüntüleri yay?nlayan internet sitesine eri?imi yasaklad?.

Eri?ime kapat?lan sitedeki aç?klamada ?öyle denildi;

"5651 say?l? yasa uyar?nca katalog suçlar kapsam?nda yap?lan teknik inceleme ve hukuksal de?erlendirme sonucunda, ad? geçen internet sitesi hakk?nda Telekominikasyon ?leti?im Ba?kanl???'n?n 01/04/2011 tarih ve 421.02.00.2011 - 129032 nolu karar? gere?ince ?DAR? TEDB?R uygulanmaktad?r."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri