forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

new_yor_timesDünyan?n en prestijli gazetelerinden New York Times’?n genel yay?n yönetmenli?i koltu?una tarihinde ilk defa bir kad?n oturacak.

Gazete, 6 Eylül'de geçerli olacak de?i?im uyar?nca, Keller'in yerine de yard?mc?s? yaz?i?leri müdürü Jill Abramson'? göreve getirecek. Böylece Abramson, dünya çap?nda en etkin gazetelerden biri olan New York Times'?n ilk kad?n yay?n yönetmeni olacak.

New York Times taraf?ndan yap?lan aç?klamada, yazarl??a geri dönmek üzere genel yay?n yönetmenli?inden ayr?lacak olan Keller ile New York Times Dergisinin tam zamanl? yazar? olarak ve gazetenin pazar günkü görü?ler ve haberler bölümündeki yaz?lar?yla çal??maya devam edilece?i bildirildi.

Abramson, Times'a 1997'de kat?lmas?ndan önce yakla??k 10 y?l The Wall Street Journal'da çal??m??t?. Times'da, Washington temsilcili?i yapan Abramson, 2003 y?l?nda Keller taraf?ndan yaz? i?leri müdürlü?üne getirilmi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri