forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

cnnturk_yeniyayinCNNTÜRK'ün Genel Müdürlü?üne Bar?? Tünay'?n getirilmesinden sonra kanal?n haber koordinatörünün de?i?ece?i medya kulislerinde konu?uluyordu.

Beklenen o de?i?im gerçekle?ti ve haber koordinatörlü?üne kanal?n yay?n dan??man? Ferhat Boratav getirildi.

Boratav CNN Türk'ün kurulu?undan beri kanalda çal???yordu. Boratav, bir dönem Genel Yay?n yönetmenli?i ve Genel Müdürlük görevlerini de yürütmü?tü.

Yavuz O?han ise Mehmet Ali Birand'?n Genel yay?n yönetmeni olmas?ndan sonra haber koordinatörlü?üne getirildi ve bu görevi 1.5 y?ld?r sürdürdü...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri