forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep_tayyip_erdSeçim sonras?nda yapt??? "balkon konu?mas?"nda helalle?me isteyen Ba?bakan Erdo?an ilk ad?m? att? ve seçim sürecinde siyasetçi ve kö?e yazarlar?na açt??? davalar? geri çekti.

AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hüseyin Çelik, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n, seçim sürecinde siyasetçi ve kö?e yazarlar?na açt??? davalar? geri çekti?ini aç?klad?.

AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hüseyin Çelik, TVNET televizyonunda kat?ld??? canl? yay?nda, gündemdeki konulara ili?kin sorular? yan?tlad?.

"Say?n Ba?bakan'?n helalle?me laf?n?n sözde kalmamas? için bir ad?m daha belki at?lmas? gerekiyordu. Dün onu Say?n Ba?bakan?m?zla da uzun boylu müzakere ettik ve Say?n Ba?bakan?m?z bir karara vard?.

Say?n Ba?bakan?m?z, propaganda döneminde, seçim kampanyalar? döneminde di?er siyasi parti liderlerinin kendisine yönelik ki?ilik haklar?na sald?r? anlam?na gelebilecek sözlerinden dolay? davalar açt?, Say?n K?l?çdaro?lu'na, Say?n Bahçeli'ye, say?n Nam?k kemal Zeybek'e davalar açt?. Say?n Ba?bakan?m?z, balkon konu?mas?ndaki helalle?menin hayata geçirilmi? somut bir yans?mas? olarak, bu davalar?n? geri çekti. Say?n Ba?bakan?m?z ?ikayetini geri al?yor, davas?ndan sarf?nazar ediyor. Onlara açt??? tazminat davalar?n? ya da di?er türlü davalar? geri çekiyor.''

Hüseyin Çelik, ''Bir de gazetecilere aç?lan davalar var. Ahmet Altan vesaire...'' denilmesi üzerine de, ''Say?n Ba?bakan, o davalardan da sarfinazar ediyor'' yan?t?n? verdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri