forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

??KE SORU?TURMASINDA 2. DALGA...

Aktif .

sadrisener?ike soru?turmas?nda 2. dalga ba?lad?. Polisin elinde 22 ki?ilik gözalt? listesi bulundu?u dile getirilirken,Trabzonspor Ba?kan? Sadri ?ener ve Mahmut Özgener de gözalt?na al?nd?.Al?nan bilgiye göre, Haseki E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine getirilen ?ener, burada sa?l?k kontrolünden geçirildi.

Trabzonspor Ba?kan? ?ener, sa?l?k kontrolünün ard?ndan Vatan Caddesi üzerinde bulunan ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü'ne götürüldü.

Garaj kap?s?ndan içeri al?nan ?ener, burada yapt??? k?sa aç?klamada, "Konuyla ilgili bir bilgim yok, emniyette bana söyleyecekler" dedi.

YÖNET?MDEN B?R ?S?M DE GÖZALTINDA
Futbolda ?ike iddialar?na yönelik soru?turma kapsam?nda Trabzon'da bir ki?inin gözalt?na al?nd??? ö?renildi.

Futbolda ?ike iddialar?na yönelik soru?turma kapsam?nda Trabzon'da kimli?i aç?klanmayan bir ki?inin gözalt?na al?nd???, söz konusu ki?inin ?ehir merkezinde bulunan evinde arama yap?ld??? bildirildi.

?u anda Trabzonspor yönetiminde görev almad??? belirtilen bu ki?inin, evinde yap?lan araman?n tamamlanmas?n?n ard?ndan Trabzon Emniyet Müdürlü?üne getirilmesi bekleniyor.

SORU?TURMA BE??KTA?'A DA SIÇRAYACAK ?DD?ASI
?ike soru?turmas?n?n Be?ikta?'a da s?çrayaca?? iddia edildi. Be?ikta?'?n Futbol Komitesi Ba?kan? Serdal Adal?'n?n da ifade vermek üzere ?stanbul
Emniyeti'ne ça?r?laca?? öne sürüldü.  Serdal Adal?'n?n ard?ndan ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi'nin forvet oyuncusu ?brahim Ak?n'?n da ifadesine ba?vurulaca?? kaydedildi. ?kili emniyete gelmedi?i takdirde haklar?nda arama emri verilecek.(Haberturk.com)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri